Här finns vår projektansökan till Allmänna Arvsfonden, filmer och bilder som kan användas för att berätta om projektet. Längst ner hittar ni också media som vi nämnts eller deltagit i under projektets gång.

Ansökan till Arvsfonden
Filmer

Kontakt för press och media:

Emilia Lindgren
Projektkommunikatör

Telefon: 0737 – 33 49 50
Mejl: emilia.lindgren@sv.se

Bilder för nedladdning
Ellen Sjö Sander. Foto© Kristin Lidell. Fotografens namn ska anges vid publicering.
Ellen Sjö Sander. Foto© Kristin Lidell. Fotografens namn ska anges vid publicering.
Ellen Sjö Sander. Foto© Kristin Lidell. Fotografens namn ska anges vid publicering.

Lyssna till mitt öga! i media

Artiklar och andra medieinslag vi nämnts i.