Lyssna till mitt öga! är arvsfondsprojektet där vi skapar musik med hjälp av våra ögon. Hur vi gör det, tänker vi ta reda på.

Genom projektet kommer vi undersöka hur vi spelar musik med ögonen, hur vi lär ut det på bästa sätt och utifrån det, skapa en metod och ett material som andra kan använda.

Metoden kommer användas för att informera, sprida och för att vidga musikverksamheten.

Vi kommer använda oss av studiecirkeln som pedagogisk form.

Ett övergripande mål är att stärka yttrandefriheten och det kulturella medborgarskapet.

Målgruppen är användare av ögonstyrningsdatorer.

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland och kommer pågå under tre år med start i maj 2023.

Tidsplan för projektet

År 1 (Maj 2023 – april 2024)
– Hitta och skapa expertgrupper
– Skapa en kommunikationsplan
– Påbörja metodmaterial

År 2 (Maj 2024 – april 2025)
– Rekrytera nya pilotcirklar
– Genomföra cirkelledarutbildningar
– Studioinspelning

År 3 (Maj 2025 – april 2026)
– Färdigställa metodmaterialet
– Färdigställa cirkelledarutbildningar
– Offentliga spelningar
– Slutkonferens

I projektet har vi en referensgrupp och en styrgrupp. Läs mer om vilka personer som ingår i dessa grupper och deras roll i projektet här:


Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan och finansieras av Allmänna Arvsfonden