Allmänt

Vi hanterar alla personuppgifter och säkerheten kring dessa enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). I vår integritetspolicy beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras.

Tillgänglighet

Om vår integritetspolicy är svår att förstå, eller på annat sätt otillgänglig för dig ber vi dig kontakta oss på info@lyssnatillmittoga.se så kan vi ge dig informationen på ett annat sätt.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

Studieförbundet Vuxenskolan projektägare för Lyssna till mitt öga! och därmed också personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om deras integritetspolicy här: SVs Integritetspolicy, GDPR – SV

Vilka uppgifter lagrar vi?

De personuppgifter vi lagrar är namn, e-postadress, titel, telefonnummer och bransch-/organisationstillhörighet samt audiovisuellt material där du som person identifieras.

Vad är den rättsliga grunden för insamling

I och med att du lämnar personuppgifter till Lyssna till mitt öga! registreras och lagras uppgifterna om dig. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer Lyssna till mitt öga! hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke.

Om Lyssna till mitt öga! använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

I de fall Lyssna till mitt öga! inhämtar personuppgifter som betraktas som känslig information inhämtas alltid ett samtycke. Samtycket ska erhållas via ett separat stycke som berör exakt hur personuppgifterna ska användas och hur de samlas in. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Ändamål för insamling

Data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig och för att informera om vårt arbete och vår verksamhet. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Tillhandahålla våra tjänster
  • Kommunicera med dig
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
  • Tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden
  • För att, med audiovisuellt material, dokumentera och synliggöra aktiviteter och evenemang

Vilka delar vi dina personuppgifter med

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar.  Dessa företag är då så kallade personuppgiftsbiträden. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

För att dela personuppgifter med en tredje part, så som till exempel en finansiär, inhämtar Lyssna till mitt öga! alltid samtycke av dig.

Hur tar du del av den lagrade informationen

Om du önskar ta del av den lagrade informationen kontaktar du info@lyssnatillmittoga.se med din begäran.

Så raderar du eller rättar information

Om du önskar radera eller rätta dina lagrade personuppgifter kontaktar du info@lyssnatillmittoga.se  med din begäran.

Period som uppgifterna lagras

Dina personuppgifter förvaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Det innebär t.ex. att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Lyssna till mitt öga! kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål och statistik.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. Lyssna till mitt öga! använder cookies (eller kakor) för att förbättra besökares upplevelse av vår hemsida. Vi använder Google Analytics för få webbstatistik som lär oss mer om våra målgrupper.

Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personuppgifter så som namn eller e-postadress. Informationen kan inte spåras av Lyssna till mitt öga! Du kan alltid göra inställningar på din dator som hindrar cookies. Det kan dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar som de ska.

Om du vill veta mer om cookies kan du besöka Post- och telestyrelsens hemsida: https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Kontakta oss

Har du frågor rörande Lyssna till mitt ögas hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Lyssna till mitt ögas hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@lyssnatillmittoga.se. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.