Begrepp och förkortningar som används i ansökan och i projektet i stort.

Alternativa styrsätt
Till exempel ögonstyrning, huvudmus, joystick. Det vill säga alternativa sätt att styra en dator som inte innebär tangentbord+mus eller touch screen.
Länk till förklarande video

ABF
Arbetarnas bildningsförbund. I projektet Lyssna till mitt öga! Är ABF en partner till SV VG som är projektägare.

ALS
Amyotrofisk lateralskleros, sjukdom som drabbar kroppens motorneuron, det vill säga nervcellerna som styr kroppens viljestyrda muskler.

CD
Cirkeldeltagare.

CL
Cirkelledare, leder studiecirkel.

CP
Cerebral pares ”Vid cerebral pares påverkas förmågan att röra sig. Det beror på att hjärnan har fått en skada någon gång innan två års ålder. Besvären finns kvar hela livet.” (från 1177.se)

DART
Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter. DART arbetar med olika sätt att stödja kommunikation för personer med funktionsnedsättning. DART ligger i Göteborg men tar emot patienter från hela Sverige.

Expertgrupp
Deltagare i projektet som är vana ögonstyrningsanvändare (använder ögonstyrning eller huvudmus för kommunikation). Anlitas som testpersoner och styr inriktning och tempo på aktiviteterna. Rekryteras ur projektets huvudmålgrupp.

Eyeharp
Spansk/grekisk tillverkare av musikprogrammet Eyeharp som är anpassat för ögonstyrning.

FoK
Folk och kultur, projektets tänkta arena för årlig spridning av projektresultatet. Seminarier, workshops och informationsdelning.

Hiru
Ögonstyrningsenhet från det spanska företaget Irisbond som fungerar med både iPad och Windowsdator. Frölunda Data/ICAP AB är svensk återförsäljare.

HSM
Högskolan för Scen och musik, Göteborg (fd musikhögskolan i Göteborg).

Huvudmus
Styr datorns muspekare med huvudet genom en reflexprick fäst i pannan eller på glasögonbåge via en särskild kamera som läser av var reflexpricken befinner sig. Musklicksfunktioner via menyval, klicka genom att hålla muspekaren still tillräckligt länge.

IF
Intellektuell funktionsnedsättning, kallas ibland utvecklingsstörning. “När du har intellektuell funktionsnedsättning är det hjärnans funktioner som är nedsatta. Det är ingen sjukdom. Men du kan behöva hjälp och stöd för att klara av en del saker. Beroende på vilken nivå du har kan livet påverkas på olika sätt. Det är stor skillnad på hur mycket stöd man behöver.” (från 1177.se)

Klangfärg
Ett resurscentrum som erbjuder fortbildning, handledning, nätverk och inspiration för att göra kulturen tillgänglig för fler i Västra Götaland.

KLYS
Konstnärliga och litterära yrkesutövare samarbetsnämnd.
Klys.se

KMH
Kungliga Musikhögskolan, Stockholm (kallas också “Ackis”).

Lytmö!
Lyssna till mitt öga!

MISK-projektet
“Musik, Interaktiv design, Sinnesstimulering, Kvalitet”
Arvsfondsprojekt i samarbete mellan Eldorado, Furuboda folkhögskola mfl med målet att ta fram ett nytt, multisensoriskt och lättanvänt musikinstrument.

Referensgruppen
En samling människor som i sitt yrke eller på annat sätt har viktiga kunskaper och erfarenheter för projektet.

Retts
Kort för diagnosen Rett syndrom. Se RSIS.

RSIS
Rett syndrom i Sverige. Personer som har diagnosen Rett syndrom får ofta ögonstyrd samtalsapparat som hjälpmedel. Medlemmar ur RSIS har varit utgångspunkten för projektet Lyssna till mitt öga! och dess förstudier samt kommer att delta i Expertgruppen.

Styrgrupp
Projektets ledning. Representanter från Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, RSIS (Rett syndrom i Sverige), Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser samt en ögonstyrningsanvändare.

SV
Studieförbundet Vuxenskolan.

SV VG
Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Västra Götaland: Projektägare för detta projekt.

Tobii AB
Svenskt företag som bla arbetar med flera olika tillämpningar av ögonstyrning och liknande. Inte hjälpmedel. Tillverkare av ögonstyrningsenhet Tobii 5 som främst är tänkt för spel och liknande (bygger på samma teknik som TDs hjälpmedel).
Tobii.com

Tobii Dynavox (TD)
Företag som utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedel (ögonstyrningsenheter och samtalsapparater samt programvara) till personer som har svårt att prata och röra sig. ”Avknoppning” från Tobii AB.
TobiiDynavox.se

VGR
Västra Götalandsregionen (Både den geografiska och den administrativa betydelsen).

WS
Workshop.

WSL
Workshopledare.

WSD
Workshopdeltagare.

Ögonstyrning
Även: ögonspårning, ENG eye tracking, eye gaze technology
Teknik för att använda dator med hjälp av ögonen. Utvecklat för personer som inte kan använda sina händer. Finns både som lösa enheter som kopplas med USB till en windowsdator eller iPad eller inbyggt i kommunikationapparater/hjälpmedelsdator för personer med omfattande funktionsnedsättning som påverkar tal- och kommunikationsförmåga samt handfunktion. Ögonstyrningsenheten läser av var pupillerna hos användaren befinner sig och via mjukvara var användaren tittar på datorskärmen. Annan mjukvara bestämmer vad som ska hända med den informationen (röra muspekaren, olika typer av klick, andra funktioner). Finns olika tillverkare.