Aktiviteter 2023

  • 29 juni, Uppstartsmöte.
  • 29 augusti, Styrgruppsmöte.
  • 31 augusti, kl 15-16, Frihamnsdagarna.
  • 23 september, Workshop med Jonas Jonasson.
  • 25 november, Jazzig Jul, workshop med Margaretha Evmark.

Aktiviteter 2024

  • 17 januari, kl 13:30, Terminsredovisning.
  • 7-10 februari, Folk och Kultur.
  • Styrgruppsmöte 2.